Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" zaprasza do składania ofert na realizację projektu pt. „Renowacja miejsc pamięci na terenie Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Prace obejmą przeprowadzenie renowacji obelisku ks. Ignacego Skorupki oraz wykonanie nowej aranżacji najbliższego otoczenia obelisku, a także wymianę lub konserwację krzyża ks. Ignacego Skorupki.

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2014 roku o godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na naszej stronie BIP. Projekt będzie finansowany ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00 zawarta w dniu 19 marca 2014 r. ogłasza zamówienie na opracowanie i utworzenie aplikacji na mobilne urządzenia telekomunikacyjne.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz oficjalne druki ofert są dostępne na naszej stronie BIP. Nieprzekraczalny termin składania ofert to 21 maja do godz. 16:00. Rozpatrywane będą tylko oferty zamieszczone w formularzu załączonym do niniejszej wiadomości.

 

Postępowanie rozstrzygnięte. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 11.06.2014 do godz. 16.00, ze względu na zgłaszane uwagi, iż pierwotnie wyznaczony termin składania ofert nie zapewniał wystarczającego czasu na ich przygotowanie.

 

W ramach projektu pt. „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” (Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   zawarta w dniu 19 marca 2014 r.) Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy warszawskiej 1920 roku” zaprasza do składania ofert w ramach zadania pt. „Interaktywny pakiet multimedialny”. Szczegóły zamówienia znajdują się na naszej stronie BIP.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Najwyższą liczbę punktów otrzymała firma ELEKTRO-REM  Paweł Stawicki. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

W ramach projektu "Remont Pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie - historia bliska odbiorcy", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wnętrza oraz jego aranżacji na potrzeby Pawilonu Ekspozycyjnego „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca o godz. 15.45. Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ są dostępne do pobrania ze strony BIP Instytucji. Komplet dokumentów (w tym ogłoszenie i SIWZ) wraz z ałącznikami w postaci dokumentów i rysunków technicznych są dostępne za pomocą poniższych linków:

1. Załącznik 1a do SIWZ - Opracowanie aranżacji wnętrza pawilonu ekspozycyjnego - centrum informacji turystyczno-historycznej w Ossowie na podstawie projektu budowlanego Pawilonu Ekspozycyjnego Pracowni projektowania architektoniczno-budowlanego i obsługi inwestorskiej BMZ ul. Orszagha 1B Kobyłka

2. Załącznik 1b - Projekt budowlany III Koncepcja autorstwa Pracownia projektowania architektoniczno-budowlanego i obsługi inwestorskiej BMZ, ul. Orszagha 1B, 05-230 Kobyłka.

3. Ogłoszenie o przetargu

4. SIWZ

5. SIWZ - załączniki

6. Opis techniczny (docx)

7. Opis technologiczny

Postępowanie rozstrzygnięte. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00 zawarta w dniu 19 marca 2014 r. ogłasza zamówienie na "Opracowanie redakcyjne, druk i transport wydawnictwa informacyjno-turystycznego".


Szczegóły zamówienia, ogłoszenie, oraz druki ofertowe znajdują się na naszej stronie BIP.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte, szczegóły na naszej stronie BIP.

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej",  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   zawarta w dniu 19 marca 2014 r. ogłasza zamówienie na opracowanie i produkcję filmu dokumentalnego.

 

Szczegóły dostępne są na naszej stronie BIP.


Kontakt

nr tel/fax

(0-22) 209-50-78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Przejdź do kontaktu

Login Form