Drukuj 

Postępowanie rozstrzygnięte. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w ramach projektu „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00 zawarta w dniu 19 marca 2014 r. ogłasza zamówienie na "Opracowanie redakcyjne, druk i transport wydawnictwa informacyjno-turystycznego".


Szczegóły zamówienia, ogłoszenie, oraz druki ofertowe znajdują się na naszej stronie BIP.