Postępowanie rozstrzygnięte. Szczegóły na naszej stronie BIP.

 

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 11.06.2014 do godz. 16.00, ze względu na zgłaszane uwagi, iż pierwotnie wyznaczony termin składania ofert nie zapewniał wystarczającego czasu na ich przygotowanie.

 

W ramach projektu pt. „Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” (Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   zawarta w dniu 19 marca 2014 r.) Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy warszawskiej 1920 roku” zaprasza do składania ofert w ramach zadania pt. „Interaktywny pakiet multimedialny”. Szczegóły zamówienia znajdują się na naszej stronie BIP.


Kontakt

nr tel/fax

(0-22) 209-50-78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Przejdź do kontaktu

Login Form