Samorządowa Instytucja Kultury realizując projekt „Bitwa Warszawska w sieci” przygotowała trzy filmowe lekcje o tematyce związanej z Bitwą. W ten sposób chcieliśmy zaprezentować to o czym opowiadamy gościom i pielgrzymom, tym osobom, które nie mogły nas w tym jubileuszowym roku osobiście odwiedzić.
Dwie z lekcji dedykowane są – przede wszystkim – uczniom – licealistom i starszym klasom szkoły podstawowej. Trzecia prezentacja o obrazie Bitwy w literaturze to wykład metodyczny dla nauczycieli prowadzony przedstawiciela Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład prof. Marii Olszewskiej o obrazach wojny polsko-bolszewickiej w literaturze polskiej. Wykład jest przeznaczony przez wszystkim dla nauczycieli polonistów, ale będzie także świetnym przewodnikiem dla młodzieży zainteresowanej książkami, które – w formie literatury pięknej – opowiadają o wielkiej historii 1920 roku.

Prezentacja rekonstruktora Macieja Figlona o uzbrojeniu i umundurowaniu żołnierzy 1920 roku. Film zrealizowany został w Centrum Informacji Turystyczno Historycznej w Ossowie na tle ekspozycji stałej naszej instytucji.

Gawęda rysownika Piotra Karszni, autora licznych rysunków i plastycznych publikacji dotyczących Bitwy Warszawskiej oraz ilustratora książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”. Artysta rysuje i opowiada o upamiętnieniu, które realizowane było w miejscu bohaterskiej śmierci księdza kapelana Ignacego Skorupki. Piotr Karsznia zachęca także młodzież, do której wykład jest skierowany do samodzielnej dokumentacji historycznej swoich okolic.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.


Rozmiar czcionki
Kontrast