Muzeum w budowie

Trwa budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

Podpisanie porozumienia dotyczącego budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, jako filii Muzeum Wojska Polskiego nastąpiło w godzinach wieczornych 14 sierpnia 2017 roku w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie.

Uroczystość została przygotowana przez pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy z Samorządową Instytucją Kultury „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”. Pod dokumentem podpisy złożyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.
Podczas uroczystości zaprezentowano najważniejsze założenia koncepcji architekta Czesława
Bieleckiego i jego pracowni Dom i Miasto. Konsultacje historyczne przeprowadził Andrzej Nowak.

Próba zmiany koncepcji – maj 2019

30 maja 2019 r. odbyła się VIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie. Podczas obrad omówiono kwestię budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Oprócz władz gminy Wołomin, uczestniczyli w nim m.in. starosta Adam Lubiak, ppłk Tomasz Janusz – Zastępca Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Paweł Kurtyka – Wiceprezes AMW INWEST Spółka z o.o., Witold Głębowicz – zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
W związku z tym, że budowa muzeum nie została rozpoczęta i wyrażono opinię, że nie uda się zrealizować inwestycji w zaplanowanym terminie na 100. rocznicę, tj. na 15 sierpnia 2020 r., Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało nową koncepcję. Płk Dariusz Maciąg – Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury przedstawił, że skoro niemożliwa jest realizacja całości inwestycji, proponowane jest wykonanie mniejszego pawilonu multimedialnego na terenach m.in. należących do gminy Wołomin.
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i radni (w większości) opowiedzieli się za pozostaniem przy pierwotnej koncepcji dużego muzeum według koncepcji pracowni Dom i Miasto. Ostatecznie nie doszło do realizacji budowy mniejszego pawilonu multimedialnego, co miało być rozwiązaniem zastępczym. Samorządowcy przekonywali, że lepiej dłużej poczekać, ale na obiekt z „prawdziwego zdarzenia”.

Rozpoczęcie budowy – sierpień 2020

W lutym 2020 r. Stołeczny Zarząd Infrastruktury podpisał umowę z pracownią „Dom i Miasto” reprezentowaną przez architekta Czesława Bieleckiego na nakreślenie ostatecznego kształtu Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
W piątek, 3 lipca 2020 r. Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej. W czwartek, 9 lipca podpisano umowę na jego realizację. W poniedziałek, 3 sierpnia o 12.00 w Ossowie odbyła się konferencja, podczas której Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej dokonał oficjalnego otwarcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej.
– Założenie jest takie, aby Muzeum było przystępne, żeby ekspozycje były ciekawe, aby upowszechniać wiedzę na temat tego epokowego zwycięstwa. Zwycięstwa, które określane jest w literaturze jako 18. bitwa decydująca o losach świata. Chcemy, aby Muzeum powstało w ciągu dwóch lat. Wykonawcami tej inwestycji są instytucje, szeroko rozumiane, resortu obrony narodowej, a więc gwarantujemy tu sprawność w działaniu. Gwarantujemy, że nasz cel osiągniemy – podkreślił minister Błaszczak.

Szczegóły inwestycji

Następnie głos zabrał ppłk inżynier Bogusław Piątek ze Stołecznego Wydziału Infrastruktury, który przedstawił szczegóły inwestycji. Głównym inwestorem jest Muzeum Wojska Polskiego, a wykonawcą spółka AMW SINEVIA. Powierzchnia muzeum wyniesie 4,8 tys. m². Zostanie wykonany nasyp ziemny o wysokości 17 metrów. Do gmachu Muzeum będzie prowadzić aleja zwycięstwa o długości 500 m. Zostaną również postawione dwa maszty – każdy o wysokości 70 m. Na wzniesieniu powstanie taras widokowy, a obok na zboczu amfiteatr na potrzeby m.in. rekonstrukcji. Sam budynek będzie miał 4 kondygnacje i będą się w nim mieścić m.in. sale z ekspozycją historyczną, sale kinowe, konferencyjne i edukacyjne, kawiarnia, sklepik muzealny i pomieszczenia biurowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast