Kilkanaście prywatnych muzeów z całej Polski przyłączyło się do powstałego w miniony weekend stowarzyszenia, podczas I Konferencji Muzealników Prywatnych w Ossowie. To kolejny dowód na to, że Centrum Informacji Turystyczno Historycznej jest przyjazne wszelkim inicjatywom mającym na celu upowszechnianie historii, nie tylko związanej z wojną polsko-bolszewicką.

Nowopowstałe stowarzyszenie stawia sobie dwa cele: 1) podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, szkoleniowym, edukacyjnym, wydawniczym, popularyzatorskim i organizacyjnym na rzecz ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach prywatnych, 2) reprezentowanie i obronę interesów polskich muzealników prywatnych.

Nie bez znaczenia jest też chęć mówienia wspólnym głosem wobec szeroko rozumianego sektora budżetowego. Prezesem stowarzyszenia został Paweł Zaniewski, dyrektor Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce, który był też inicjatorem i głównym organizatorem konferencji.

Lista podmiotów skupionych w stowarzyszeniu:

Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim

Muzeum Historii Ziemi Ciechanowskiej w Ciechanowie

Muzeum Historycznego w Sulejówku

Muzeum Przedmiotów Historycznych i Zapomnianych w Bychowie 

Muzeum Saperskiego „Explosive” w Dąbrówce

Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Rzgowie

Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan w Makowie Mazowieckim

Muzeum Ziemi Włodawskiej w Kołaczach

Świętokrzyskiego Muzeum Militariów w Małogoszczu

Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej w Szczecinku

Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce

Chotomowskiego Muzeum Techniki Wojskowej w Chotomowie

Powołano również Zarząd w składzie:

Prezes – Paweł Zaniewski (Dyrektor Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce)

Wiceprezes – Wiesław Łaskarzewski (Założyciel Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan w Makowie Mazowieckim)

Sekretarz – Antoni Florczak (Założyciel Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim)

Skarbnik – Iwona Zaniewska (Członek Zarządu fundacji EKSPONAT)

Członek Zarządu – Lesław Wilk (Współzałożyciel Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie)

W konferencji wzięli też udział:

dr Piotr Szpanowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

dr Piotr Majewski – Dyrektor NIMOZ

dr Wojciech Borkowski – Wicedyrektor PMA, Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Rozmiar czcionki
Kontrast