Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej

W maju 2014 roku na terenie Parku Kulturowego w Ossowie (powiat wołomiński) – w miejscu trwale związanym z ,,Cudem nad Wisłą’’, rozpoczną się prace modernizacyjne istniejącego pawilonu ekspozycyjnego. Przyznane przez zarząd województwa mazowieckiego dofinansowanie pozwoli m.in. na wyposażenie budynku i przystosowanie go do nowoczesnych form ekspozycji. Z puli środków europejskich inwestycja otrzyma 269 tys. zł. Całkowity koszt projektu wyniesie natomiast 324 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali w kwietniu wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz dyrektor Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Maksym Gołoś.

Prace dotyczyć będą aranżacji przestrzeni. Na odwiedzających czekać będą multimedialne prezentacje nawiązujące do tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ponadto, obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny punkt informacji turystycznej tzw. infokiosk. Aby zwiększyć dostęp zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktualnych informacji dotyczących tego, co się będzie działo nie tylko w Parku Kulturowym, ale i w regionie zostaną wdrożone aplikacje na urządzenia mobilne. Rozbudowana zostanie także dotychczasowa strona internetowa. Dodatkowo, w ramach przyznanej dotacji przygotowany będzie film dokumentalny o roli Ossowa w wojnie polsko-bolszewickiej.

Tytuł projektu: Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej

Beneficjent: Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

Całkowita wartość projektu: 324 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 269 875,00 zł

Działanie: 6.2 Turystyka

Projekt realizowany w terminie do dnia 30.09.2014 roku

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

dla rozwoju Mazowsza

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Rozmiar czcionki
Kontrast