Centrum Informacji Turystyczno – Historycznej w Ossowie w sobotę stało się miejscem promocji przyjaźni polsko – węgierskiej. Spotkanie było okazją do podziękowania osobom promującym sympatię łączącą nasze narody. Równie ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia między CITH, a Stowarzyszeniem „Wizna 1939” na mocy którego członkowie stowarzyszenia już niebawem rozpoczną pilotażowy projekt eksploracji archeologicznej pola Boju pod Ossowem z 14 sierpnia 1920 roku.


 Centrum Informacji Turystyczno – Historycznej w Ossowie w sobotę stało się miejscem promocji przyjaźni polsko – węgierskiej. Spotkanie było okazją do podziękowania osobom promującym sympatię łączącą nasze narody. Równie ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia między CITH, a Stowarzyszeniem „Wizna 1939” na mocy którego członkowie stowarzyszenia już niebawem rozpoczną pilotażowy projekt eksploracji archeologicznej pola Boju pod Ossowem z 14 sierpnia 1920 roku.

Po przywitaniu gości przez Maksyma Gołosia dyrektora CITH oraz wiceburmistrz Wołomina Edytę Zbieć część główną spotkania rozpoczęto od wstępu attaché ds. prasy i kultury w Ambasadzie Węgier w Warszawie pana Zsombora Zeölda, podczas to którego wprowadzono gości w tematykę stosunków polsko – węgierskich w okresie Powstania Warszawskiego. Istotną częścią jego przemówienia była problematyka pielęgnacji i podtrzymywania wzajemnych relacji. W tym kontekście przekonywał o istocie i wadze publikacji historycznych takich jak „Węgrzy wobec Powstania Warszawskiego”.

Następnym punktem sobotniego wydarzenia było spotkanie z Marią Zimą autorką wspomnianej książki. Pisarka korzystając z okazji promocji swojego dzieła, podziękowała władzom gminy Wołomin reprezentowanym w osobie Pani wiceburmistrz Edyty Zbieć, dyrektorowi CITH Maksymowi Gołosiowi oraz właścicielowi wydawnictwa Ajaks panu Zbigniewowi Markertowi za współfinansowanie publikacji.

Następnie Ákos Engelmayer opowiadał o jego poprzednich wizytach w Ossowie, stosunkach polsko – węgierskich ze szczególnym naciskiem na lata ’50. Nie zabrakło również wielu anegdot w których były ambasador Węgier w Polsce opowiedział o swoich prywatnych odczuciach i wydarzeniach w jego życiu, które związały jego los z Polską.

Spotkanie zakończono wręczeniem pamiątkowych dyplomów w dowód uznania i w podziękowaniu za pogłębianie przyjaźni polsko-węgierskiej w swoich środowiskach i na niwie społecznej, następującym osobom:

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Ákos Engelmayer

Maria Zima

Zbigniew Markert

Robert Nowiński

Jacek Szczepański

Paweł T. Gajzler

Beata Jodełka

Waldemar Walczak

Maciej Mierzejewski

Janusz Bublewski

Rozmiar czcionki
Kontrast